Školní ulice 63, Osečná

Adaptační kurz – 6. třída

Ve dnech 11. – 13. září se žáci 6. třídy zúčastnili Adaptačního kurzu, který měl dětem umožnit přestup na II. stupeň základní školy. Cílem kurzu bylo zároveň sblížení s novými spolužáky a učiteli, zdokonalení se ve vzájemné spolupráci, upevnění vztahů a vytvoření třídních pravidel.