Školní ulice 63, Osečná

Akce ZŠ-příspěvky

Otevření mateřské a základní školy

V souladu s doporučení MŠMT se postupně umožňuje osobní přítomnost dětí a žáků ve škole. Od 11. 5. 2020 mohou do školy nastoupit děti z mateřské školy a do základní školy žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se umožní vstup do základní školy i žákům 1. – 5. ročníků. Ostatní ročníky základní školy se budou až do konce školního […]
Čtěte více »

Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/ 2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/ 2020
Čtěte více »

Možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků a žáků I. stupně ve škole

V příloze naleznete bližší informace k postupnému otevírání naší školy pro žáky Informace pro rodiče 9. ročníků Informace pro rodiče – I. stupeň Čestné_prohlášení    
Čtěte více »

Výsledky zápisu do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy bylo podáno 21 žádostí o přijetí a 3 žádosti o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo vyhověno. Seznam přijatých žáků
Čtěte více »

Změna ceny stravného

Z důvodu zvýšení cen potravin, dochází od 1. 5. 2020 k navýšení cen stravného. Stravné-ceny strávník od 1.5.2020
Čtěte více »

Starší příspěvky