Školní ulice 63, Osečná

Den Země – 19.4.2018

Den Země jsme oslavili společně s pracovníky Vojenských lesů, kteří pro nás na nedaleké louce připravili zajímavý program. Seznámili jsme se s prací v lese, s přibližováním dřeva koníkem v nepřístupných místech, označováním dřeva, pěstováním a množením stromků, sokolnictvím. Poznávali jsme živočichy našich lesů. Pozorovali jsme dalekohledem přírodu. Na závěr velmi vydařené akce jsme si opekli vuřtíky.

Větší děti se zapojily aktivně při úklidu paseky, kde stahovaly napadané klestí. I ony byly za svou práci odměněny opečeným vuřtem.