Školní ulice 63, Osečná

Dosbíráno a jedeme na Tajný výlet pro nejlepší sběrače

Ve středu 19. června proběhl poslední ze tří sběrů v tomto školním roce.

Za celé období školního roku bylo vybráno celkem:

  • 28 520kg papíru
  • léčivé byliny za 1 380Kč
  • 5 448kg kovů

Výtěžek z těchto sběrů byl společně s členskými příspěvky rozdělen na třídní konta jednotlivých tříd.

Stav kont jednotlivých tříd je k nahlédnutí zde: 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

Nejlepších 48 sběračů zveme za odměnu na tradiční Tajný výlet s Brontosaurem, který se uskuteční v pondělí 24. června.

Celkové pořadí sběračů je k nahlédnutí zde: celkové pořadí.

Děkujeme všem rodičům kteří pomáhají našim žákům s tříděním a odevzdáváním sběru.

Bohužel se situace s tříděným odpadem pro nás nevyvíjí dobře. Příští rok se určitě nebude vybírat netříděný a kartónový papír, plasty a to ani víčka od PETek ani elektrospotřebiče. Zbývají tedy kaštany, novinový papír, letáky a časopisy, kancelářský papír, léčivé byliny a kůra z pomerančů a citrónů a kovy. Budeme doufat, že se situace časem zlepší.

Tomáš Vobořil