Školní ulice 63, Osečná

Informace pro rodiče

Provoz mš:                         od 6,30-16,00 hod.

 

Příchody dětí:                   6,30 – 8,00 hod.

 

Odchody dětí:                    14,00 – 16,00 hod.

 

Vyzvedávání dětí:

dítě je možné vyzvednout      – po obědě (od 12.00 – 12,30 hod.)

– odpoledne (od 14.00 – 16.00 hod.)

 

Předávání dětí:

při ranním příchodu- přítomné učitelce, osobně

při odchodu – způsobilým osobám, které jsou uvedeny na listu VYZVEDÁVÁNÍ DÍTĚTE (vyplní rodiče).         

 

Omlouvání dětí:

 • Zákonný zástupce dítěte ohlásí známou nepřítomnost dítěte předem a to osobně, nebo telefonicky na číslo 485 179 166, 739 380 479 (MŠ Školní 63), 734 174 821 (MŠ Českolipská).
 • Není-li nepřítomnost dítěte předem známá, omluví dítě jeho zákonný zástupce,  nejpozději do 3 dnů od začátku nepřítomnosti.
 • Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou omlouvají nepřítomnost dětí formou písemné omluvenky. Omluvný list je ke stažení zde. Vyplněný a podepsaný jej odevzdají učitelce k evidenci.
 • Obědy je možné odhlásit nejpozději do 6,00 hodin dne, kdy dítě chybí (každé dítě při nástupu do MŠ dostane přihlašovací údaje, které mu umožní odhlášení oběda přes internet).

 

Režim dne v naší MŠ 

6.30-8.00        příchod dětí, volné hry dětí

 

8.00-8.10        rozdělení dětí do  oddělení, přesun do tříd

 

8.00- 8.30      ranní cvičení, komunitní kruh, motivační rozhovory s dětmi na dané téma

 

8.30-8.50        hygiena, přesun do jídelny, svačina

 

8.50- 9.45       děti se společně pod vedením učitelky věnují týdennímu tématu. Téma týdne je uvedeno na magnetické tabuli.

 

9.45-11.15      hygiena, oblékání, pobyt venku

 

11.15-12.00    hygiena, přesun do jídelny, oběd

 

12.00-12.30    klidové hry dětí, hygiena, příprava na klidový režim, odchod některých dětí po obědě domů

12.30- 14.00  děti odpočívají na lehátku a poslouchají četbu p. učitelky, později reprodukované pohádky.  Předškolní děti vstávají v 13.30 hodin.

 14.00-16.00    svačina, hry a činnosti dětí pod vedením p. učitelky, při hezkém počasí pobyt na dvorečku, odchody dětí domů

 

VYBAVENÍ DĚTÍ DO MŠ

Děti by měli mít v MŠ uloženy tyto věci

 • bačkory, vhodné přezůvky
 • holínky (v jarním, letním a podzimním období)
 • pláštěnku
 • náhradní prádlo (tričko, spodní prádlo, ponožky, či punčocháče v zimním období, tepláky)
 • pyžamo či jiné prádlo na odpočinek na lehátku
 • hrnek či skleničku na pitný režim (vhodný do myčky)
 • kartáček, kelímek a pastu na čištění zubů po obědě

VŠE PODEPSAT, PROSÍM!!!