Školní ulice 63, Osečná

Konto třídy

Konto třídy je celoroční akce, při které žáci odevzdávají ve třech sběrech (v listopadu, v březnu a v červnu) starý papír, staré elektrospotřebiče, kůru z pomerančů a citronů, léčivé byliny a v podzimním sběru ještě kaštany a žaludy.

Mimo tyto sběry je možné tříděný papír, směsný a kartónový papír a kovy odevzdávat také přímo v provozovně firmy Recyklace Pešta ve Stráži pod Ralskem.

Výtěžky sběrů jsou vkládány na bankovní účet nebo do pokladny Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ).

Veškeré takto získané peníze jsou připisovány jednotlivým třídám, podle toho, kolik žáci ve třídě nasbírali sběru, na jejich pomyslné „Konto třídy“. Na konto každé třídy přispívá ještě SRPŠ dalšími částkami. Na tuto aktivitu získává SRPŠ finance z členských příspěvků, z příspěvků od města Osečná a ze sponzorských darů.

Jednotlivým třídám jsou pak z tohoto konta propláceny náklady na třídní akce, například na jízdné, vstupné, potraviny, drobné odměny a podobně. O čerpání z třídního konta se dohodnou žáci ve třídě s třídní učitelkou, případně s rodiči.

Po uskutečnění posledního sběru, který bývá v červnu, je sestaveno celkové pořadí žáků, kteří ve školním roce odevzdali sběr. Nejlepších 50 sběračů je pak pozváno na Tajný výlet s Brontosaurem při kterém je vypraven autobus na nějaké zajímavé místo kde je pro žáky připraven zábavný program.

O všech sběrech, připisovaných částkách a čerpání je vedena přehledná evidence, do které je možno nahlédnout v přiložených souborech.

Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat jmenné seznamy našich žáků. V seznamech a tabulkách je proto příjmení a jméno nahrazeno počátečními písmeny a číslem žáka.

Úplná evidence celé akce je k nahlédnutí v ředitelně školy. V případě dotazu je také možné zavolat na telefonní číslo 485 179 224 nebo 737 245 227.

stav konta jednotlivých tříd:

1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída

aktuální celkové pořadí ve školním roce 2018/19 po jarním sběru: pořadí jaro