Školní ulice 63, Osečná

Konto třídy

Konto třídy je celoroční akce, při které žáci odevzdávají ve třech sběrech (v listopadu, v březnu a v červnu) starý papír, staré elektrospotřebiče, kůru z pomerančů a citronů, léčivé byliny a v podzimním sběru ještě kaštany a žaludy.

Mimo tyto sběry je možné starý papír, PET lahve, elektrospotřebiče a kovy odevzdávat také přímo v provozovně firmy Recyklace Pešta ve Stráži pod Ralskem.

Výtěžky sběrů jsou vkládány na bankovní účet nebo do pokladny Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ).

Veškeré takto získané peníze jsou připisovány jednotlivým třídám, podle toho, kolik žáci ve třídě nasbírali sběru, na jejich pomyslné „Konto třídy“. Na konto každé třídy přispívá ještě SRPŠ dalšími částkami. Na tuto aktivitu získává SRPŠ finance z členských příspěvků, z příspěvků od města Osečná a ze sponzorských darů.

Jednotlivým třídám jsou pak z tohoto konta propláceny náklady na třídní akce, například na jízdné, vstupné, potraviny, drobné odměny a podobně. O čerpání z třídního konta se dohodnou žáci ve třídě s třídní učitelkou, případně s rodiči.

Po uskutečnění posledního sběru, který bývá v červnu, je sestaveno celkové pořadí žáků, kteří ve školním roce odevzdali sběr. Nejlepších 50 sběračů je pak pozváno na Tajný výlet s Brontosaurem při kterém je vypraven autobus na nějaké zajímavé místo kde je pro žáky připraven zábavný program.

O všech sběrech, připisovaných částkách a čerpání je vedena přehledná evidence, do které je možno nahlédnout v přiložených souborech:

stav konta jednotlivých tříd:

2017-18 podzim 1. třída

2017-18 podzim 2. třída

2017-18 podzim 3. třída

2017-18 podzim 4. třída

2017-18 podzim 5. třída

2017-18 podzim 6. třída

2017-18 podzim 7. třída

2017-18 podzim 8. třída

2017-18 podzim 9. třída

celkové pořadí sběračů po prvním (podzimním) sběru:

2017-18 podzim pořadí

doklady o sběru odevzdaném ve sběrně:

na provozovně podzim

dokument MS Excel o evidenci sběrů:

konto třídy 2017-18 podzimní sběr – kopie