Školní ulice 63, Osečná

Kurz osobnostní a sociální výchovy – 8. třída

Ve dnech 3. – 5. června absolvovali žáci 8. třídy Kurz osobnostní a sociální výchovy, kdy si formou různých sociometrických  a jim podobných aktivit upevňovali své vědomosti o  tom, jak co nejlépe fungovat v kolektivu.