Školní ulice 63, Osečná

Mateřská škola Osečná

Zápis do 1. ročníku základní školy

Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti žáků. Zápis bude spočívat v zaslání žádosti o přijetí a další dokumentů zákonným zástupcem žáka.  Termín pro podání žádostí je od 20. 4. do 28. 4. 2020. Zápis ZŠ Osečná 2020.doc   Potřebné formuláře: Žádost o přijetí  Žádost o odklad Potvrzení rodičů o společném postupu Potvrzení o seznámení rodičů, § […]

Čtěte více »


Uzavření mateřské školy

Od 17. 3. 2020 do odvolání je z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR mateřská škola uzavřena. Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná Uzavření MŠ

Čtěte více »


Mimořádná opatření k zamezení šíření koronaviru

Naše obec i škola přijímá preventivní opatření, která mají zabránit šířícímu se koronaviru. Zároveň si uvědomujeme svízelnou situaci rodičů dětí, kteří musejí nastoupit do zaměstnání a nemají zajištěné hlídání svých dětí. Proto se budeme snažit zajistit provoz mateřské školy po co nejdelší dobu za podmínek zvýšené ochrany dětí. Abychom toho byli schopni,  žádáme rodiče, aby […]

Čtěte více »


Provoz mateřské školy není omezen

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, kterým se zakazuje  s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Toto opatření […]

Čtěte více »


Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (Covid-19) na naší škole

Dne 28. února 2020 vydala Krajské hygienická stanice Libereckého kraje doporučení, které má minimalizovat šíření nákazy zmíněným koronavirem. Vybraná doporučení jsou pro všechny žáky a zaměstnance školy závazná. Žáci a zaměstnanci školy jsou povinni: Nevstupovat do budovy školy a školky s příznaky respirační infekce (zvýšená teplota, kašel, potíže s dýcháním). Vždy si důkladně umýt ruce […]

Čtěte více »


Starší příspěvky