Školní ulice 63, Osečná

O MŠ

Mateřská škola Osečná není samostatným vzdělávacím zařízením, ale je součástí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Osečná. Kapacita MŠ je 65 dětí přijatých k celodennímu pobytu. Využívány jsou prostory MŠ při budově ZŠ s přilehlými prostorami družiny a od roku 2012 také nově zřízená menší budova v ulici Kundratická. K pobytu venku dětem z obou budov MŠ slouží zahrada, která je součástí areálu ZŠ.

Zakládáme si na skutečnosti, že jako venkovská mateřská škola můžeme hojně využívat možnost pohybu v přírodě. Podnikáme celou řadu akcí spojených s pobytem v terénu, v lese, jako jsou stopované, sportovní soutěže, výlety se svačinou v přírodě, výpravy za pohádkovými bytostmi, sáňkování, vycházky po naučné stezce atp.. Umožňujeme tak dětem získat základní environmentální poznatky zcela přirozenou cestou.

Poskytujeme dětem komplexní vzdělávání v rámci RVP PV, důraz klademe na předškolní přípravu a logopedickou péči, vedení k samostatnosti a rozvoji komunikačních dovedností. Blízkost přírody je patrná i v interiéru školky. Výzdoba a činnosti dětí přímo navazují na dění v přírodě a změny ročních období. Vzdělávání probíhá hravou formou, děti zapojí všechny smysly.

Předškolákům usnadní nástup do základní školy skutečnost, že budovy MŠ a ZŠ těsně sousedí a úzce spolupracují. Děti školy i školky jsou v bezprostředním kontaktu zcela běžně.

První roky života mají pro dítě velký význam. Všechny podněty z okolí i to, co prožije, jistě jednou zhodnotí.

Děti jsou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program

Provoz MŠ se řídí platným školním řádem. Školní řád