Školní ulice 63, Osečná

O webových aplikacích

Žáci, učitelé a rodiče mohou využívat několik aplikací, které jsou spustitelné na jakémkoli internetovém prohlížeči (Explorer, Chrome, Mozzila, Opera, Firefox a podobně).

 

škola onLine

Nejčastěji využívanou webovou aplikací je Škola OnLine.

Do této aplikace zapisujeme hodnocení žáků (známky), docházku žáků a evidujeme v ní i školní data.

Webová adresa pro přihlášení do Škola OnLine je: http://portal.skolaonline.cz/

 

Školní disk

Další webovou aplikací je Školní disk.  Jedná se o školní úložiště přístupné všem žákům školy. Po přihlášení do školního disku může žák využívat k ukládání svých souborů svou soukromou složku „Home“. Dále může nahlížet nebo stahovat soubory ze složky „Předměty“, do které jednotliví učitelé ukládají pro své žáky například prezentace a pracovní listy ze svých předmětů. Do složky „Odevzdané úkoly“ pak žáci mohou ukládat soubory, které vypracovali a chtějí je odevzdat jednotlivým učitelům. Na školních počítačích mohou žáci ještě využívat i složku „Programy“ ze které se pouze v prostředí školní sítě spouští různé výukové programy, například interaktivní učebnice.

 Školní disk je žákům přístupný přes webový prohlížeč na adrese: http://www.zsosecna.cz:5000/webman/index.cgi .

Nastavení a práce se školním diskem je popsána v souboru Nastavení školního disku

 

Alf

Pro testování žáků má škola k dispozici program Alf. V tomto programu může učitel vytvořit test a odeslat jej žákům k vyplnění. Takové testy mohou sloužit jako písemné zkoušení nebo i jako domácí úkol či jako domácí procvičování.

Testy mohou žáci otevírat přes webový prohlížeč na adrese: http://www.interactivetests.net/olt/www/cz/student/login?sid=6681