Školní ulice 63, Osečná

Otevření mateřské a základní školy

V souladu s doporučení MŠMT se postupně umožňuje osobní přítomnost dětí a žáků ve škole. Od 11. 5. 2020 mohou do školy nastoupit děti z mateřské školy a do základní školy žáci 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky. Od 25. 5. 2020 se umožní vstup do základní školy i žákům 1. – 5. ročníků. Ostatní ročníky základní školy se budou až do konce školního roku vzdělávat distančním způsobem. Docházka dětí i žáků do školy není povinná. Záleží na rozhodnutí rodičů, zda děti a žáky do školy pošlou. Do školy mohou vstoupit pouze děti a žáci, kteří odevzdají čestné prohlášení o bezinfekčnosti a o poučení o rizikových skupinách osob. Bližší informace jsou zveřejněny na stránkách naší školy.

Od 11. 5. 2020 je možné za určitých podmínek sportovat ve vnitřních prostorách. Proto je od tohoto data pro sportující veřejnost tělocvična školy opět v provozu. Do konce školního roku bude ale tělocvična pro děti a žáky uzavřena. Je to proto, že se škola po celý den bude snažit od sebe jednotlivé skupiny dětí a žáků izolovat a v odpoledních hodinách by pak umožnila se sdružovat v tělocvičně napříč třídami. Bylo by to tedy v rozporu s opatřeními přijatými ve škole.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem žákům, rodičům, ale i učitelům, že se jim doposud daří zvládat nezvyklou situaci, kdy jsou žáci vzděláváni na dálku. Pro nikoho to není lehká situace, ale pevně věřím, že společným úsilím ji všichni zvládneme. Všem přeji především pevné zdraví.

Mgr. Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ