Školní ulice 63, Osečná

Pedagogický sbor

Mgr. Tomáš Johanovský  ředitel školy, učitel II. stupně
Mgr. Tomáš Vobořil     zástupce ředitele. koordinátor ICT, učitel II. stupně
Mgr. Lenka Voráčková učitelka I. stupně, výchovná poradkyně
Mgr. Věra Hartmanová učitelka II. stupně,  metodik primární péče
Mgr. Lenka Stará vedoucí metodického sdružení I. stupně, učitelka I. stupně
Iva Sluková učitelka I. stupně
Mgr. Johana Johanovská učitelka I. stupně
Mgr. Naděžda Urbanová učitelka I. stupně
Mgr. Milan Jánošík učitel II. stupně
Mgr. Radmila Jánošíková učitelka II. stupně
Mgr. Šárka Vobořilová učitelka II. stupně
RnDr. Hana Čechová učitelka II. stupně
Bc. Martina Hauftová učitelka II. stupně
Bc. Martina Dolejší asistentka pedagoga
Alena Špačková asistentka pedagoga
Alena Arltová asistentka pedagoga
Jarmila Kolomazníková asistentka pedagoga
 Lenka Vrabcová asistentka pedagoga
 Martina Sýkorová asistentka pedagoga