Školní ulice 63, Osečná

Personální obsazení, kontakty

Telefonní číslo do „horní MŠ“  –  485 179 166, 739 380 479

do „dolní MŠ“  –   734 174 821

 Emailové adresy:

skolka@zsosecna.cz

PETRA KLÍŽOVÁ :

 Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání  vystudovala střední pedagogickou školu v Liberci. Pečovala o děti jako au pair v několika rodinách v Německu. Studia si pak prodloužila o několik semestrů na Institutu pedagogiky volného času v Praze. Několik let působila jako učitelka v MŠ Hlavice. Vedla výtvarný kroužek v Břevništi. Je maminkou dvou dětí. Baví ji neustále sbírat inspiraci pro práci s dětmi. Její doménou jsou výtvarné činnosti, baví ji s dětmi zpívat a recitovat. Pořádá pro ně výlety a pobyty v přírodě. Snaží se vytvářet dětem pestré a podnětné prostředí rozvíjející kreativitu a tvořivost.

BC. ZUZANA ČERMÁKOVÁ

Paní učitelka Zuzka vystudovala Střední pedagogickou školu v Liberci a následně Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Při práci s dětmi se uplatňuje její mimořádná kreativita, ať jde o výtvarnou, hudební či tělesnou výchovu. Baví ji pro děti pořádat hry venku v přírodě i zpracovávat tematické projekty s dětmi ve školce. Posiluje v dětech pocit sounáležitosti, empatie a kamarádství. Její kreativita je motivující pro děti i kolegyně.

KAMILA SUCHAROVÁ:  

Paní učitelka Kamila vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích. Je maminkou tří děti. Její doménou v práci ve školce je hudební a pohybová výchova. Děti mají radost z každé písničky s pohybovou dramatizací, kterou nacvičily právě s ní. Nejlépe si paní učitelka Kamila „kápla do noty“ s nejmenšími dětmi. Je velice zodpovědná a spolehlivá

 

LADISLAVA VOJÁČKOVÁ :

Paní učitelka Laďka patří k nejzkušenější kolegyni  v našem sboru. Laďka dochází do školky vždy odpoledne. Děti baví s Laďkou cvičit a dovádět při hudbě.  Laďka má k dětem i po dlouhých letech praxe stále velmi blízko a tento vztah je vzájemný

KATEŘINA NÝDRLOVÁ:

Paní učitelka pracovala několik let mimo obor. Absolvovala Střední pedagogické lyceum v Liberci a vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku v Mladé Boleslavi. Krátce působila v ZŠ a MŠ Rynoltice. Je maminkou dcery. Příroda  a sport jí baví, jak v soukromí, tak ve školce. Ráda pořádá pro děti sportovní soutěže a pobyt v přírodě spojený s hrami a pohybem.