Školní ulice 63, Osečná

Podzimní sběr

Ve čtvrtek dne 18.10. 2018 proběhne první ze tří sběrů v tomto školním roce a to ráno od 7:00 do 8:00 a ještě odpoledne od 15:00 do 17:00.

Pro myslivecké spolky v Českém Dubu a v Osečné vybíráme kaštany a žaludy, které mohou být smíchané dohromady.

Firma Recyklace Pešta od nás vykupuje starý papír, vytříděný papír (noviny, časopisy a letáky) a i kartónový papír a směsný papír. Výkupní cena za vytříděný papír je však až pětkrát vyšší. Nelze také vybírat papírové trubky.

Vybíráme také elektrospotřebiče bohužel nemůžeme vybírat ledničky a CRT televize a CRT monitory se starou skleněnou obrazovkou. Ty je možné odevzdat ve sběrných dvorech nebo při svozu nebezpečného odpadu.

Plasty a PET lahve bohužel také nevykupujeme.

Tradičně pak vybíráme řádně vysušenou pomerančovou a citronovou kůru a léčivé byliny podle výkupního seznamu firmy Byliny Mikeš.

Pokud máte připraveno větší množství sběru, tak je výhodnější jej odvézt přímo do provozovny firmy Recyklace Pešta ve Stráži pod Ralskem v otevírací době 8:00 až 17:00. Tam je možné odevzdávat i veškeré kovy.

Nově jsme začali spolupracovat i s firmou Kovošrot Group Liberec. Do jejich provozoven je také možné ve prospěch SRPŠ odevzdávat papírový i kovový sběr. Výtěžek bude odeslán složenkou se jménem žáka.

Veškerý výtěžek ze sběrů bude rozdělen mezi jednotlivé třídy v akci „Konto třídy“, pomocí které si třídy financují své společné akce.

I letos vyhlásíme soutěž o nejlepší sběrače a prvních padesát pozveme v červnu na Tajný výlet s Brontosaurem.

Děkujeme, že svým dětem v této akci pomáháte.

Tomáš Vobořil – předseda SRPŠ