Školní ulice 63, Osečná

Povinná předškolní docházka

Vážení rodiče, vzhledem ke skutečnosti, že od 1.9.2017 je pro předškoláky docházka do mateřské školy povinná, je nutné absenci dětí ve školce omlouvat formou omluvenky. V naší školce můžete využívat předtištěných archů s textem, který pouze doplníte o potřebné údaje. Pokud máte otázky, ptejte se paní učitelek.