Školní ulice 63, Osečná

Povinně zveřejňované informace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jiří Hauzer, tel. 602 531 319, e-mail: hauzer@volny.cz

Zakládací dokumenty:

Zřizovací listina

Dodatek č 1 k zřiz listině

Dodatek č. 2 k zřiz listině

Dodatek č. 3 k zřiz listině

2019

Výroční zpráva

VZ ZŠ 18-19

Účetnictví:

Příloha 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisků a ztrát 2018

2018

Výroční zpráva

VZ ZŠ 17-18

Účetnictví:

Příloha 2018

Rozvaha 2018

Výkaz zisků a ztrát 2018

2017

Výroční zpráva

VZ-ZŠ-16-17

Účetnictví:

Příloha 2017

Rozvaha 2017

Výkaz zisků a ztrát 2017

2016

ZŠ rozvaha 12.16

ZŠ příloha 12.16

ZŠ výkaz zisku a ztráty 12.16

Výroční zpráva

VZ-ZŠ-15-16

2015

Účetnictví:

výkaz zisku a ztráty 2015

rozvaha-2015

příloha-2015

Výroční zpráva:

VZ ZŠ 14 – 15

2014

Účetnictví:

komentář 2014

příloha 2014

rozvaha 2014

výkaz zisku a ztráty 2014

Výroční zpráva:

VZ ZŠ 13-14

 2013

Účetnictví:

ZŠ komentář 2013 podeps.

ZŠ příloha 2013 podeps.

ZŠ rozvaha+výsledovka 2013 podeps.

Výroční zpráva:

VZ ZŠ 12-13