Školní ulice 63, Osečná

Předání vysvědčení

Text zprávy:
Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účastí všech žáků.

Dne 26. 6. 2020 se předání vysvědčení budou moci účastnit všichni žáci. Účast je dobrovolná. V případě, že se žák do školy nedostaví, bude mu vysvědčení předáno individuálně o prázdninách nebo na začátku příštího školního roku.

Čestné prohlášení při prvním vstupu do školy a zákaz přítomnosti při akutních zdravotních potížích odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění zůstává v platnosti. Formulář je možné stáhnout z našich stránek (záložka dokumenty), v listinné podobě je možné ho vyzvednout i ve škole. V případě, že žák čestné prohlášení neodevzdá, nebude moci do školy vstoupit.  Nadále platí povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách školy.

Žáci I. stupně budou do školy přicházet od 7,50 do 8,10 hodin vchodem pro žáky a žáci II. stupně od 8,10 do 8,25 hodin hlavním vchodem. Předpokládaná délka předání vysvědčení je 45 minut. Po skončení budou žáci odcházet domů, zůstat mohou pouze žáci I. stupně, kteří byli do školy přihlášeni. Proto doporučujeme si především žáky I. stupně osobně vyzvednout.

Tomáš Johanovský, ředitel ZŠ a MŠ Osečná