Školní ulice 63, Osečná

Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Informuji Vás, že v době od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019 mají žáci ZŠ vánoční
prázdniny. V tuto dobu bude přerušen i provoz mateřské školy, školní družiny
a školní jídelny.

Tomáš Johanovský (ředitel školy)