Školní ulice 63, Osečná

Pro koho je ŠD určena

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1.- 5. třídy. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.  Kapacita družiny je 100 dětí.

Přednostně jsou přijímáni žáci z nižších ročníků. Pokud se stav nenaplní, nabízíme volná místa starším dětem, až  do navýšení kapacity.