Školní ulice 63, Osečná

Rozloučení s předškoláky

Měsíc červen bývá ve školce obvykle ve znamení loučení s dětmi, které odchází do první třídy. I letos jsme na slavnostním šerpování, přivítali pana starostu. Paní učitelka Zuzka připravila s dětmi pásmo písniček, básniček a tance pro dojaté rodiče. Budoucí prvňáčci si z besídky odnesli šerpu a dárky, na které jako již tradičně přispělo město Osečná  a Základní škola.