Školní ulice 63, Osečná

Školní družina


Stanovení výše úplaty ve školní družině v době jejího uzavření

V příloze naleznete stanovení výše úplaty ve školní družině v době jejího uzavření. Dodatek č. 1 ke směrnici o stanovení výše úplaty ve ŠD

Čtěte více »


Postup vydávání žádosti o ošetřovné

Rodiče, kteří  budou potřebovat vystavit  žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy žádáme, aby nás informovali písemně prostřednictvím emailu reditel@zsosecna.cz, nebo telefonicky na čísle 732 271 081. Škola rodičům žádost vystaví, opatří jí elektronickým podpisem a zašle  jí příslušnému rodiči e-mailem. Doporučený postup – ošetřovné   Tomáš Johanovský, […]

Čtěte více »


Nárok rodičů na ošetřovné

V příloze zveřejňujeme informaci České správy sociálního zabezpečení týkající se nároku rodičů na ošetřovné. Karanténa_a_ošetřovné

Čtěte více »


Mimořádné opatření – zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření, kterým se zakazuje  s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V současné […]

Čtěte více »


Opatření k prevenci šíření onemocnění koronavirem (Covid-19) na naší škole

Dne 28. února 2020 vydala Krajské hygienická stanice Libereckého kraje doporučení, které má minimalizovat šíření nákazy zmíněným koronavirem. Vybraná doporučení jsou pro všechny žáky a zaměstnance školy závazná. Žáci a zaměstnanci školy jsou povinni: Nevstupovat do budovy školy a školky s příznaky respirační infekce (zvýšená teplota, kašel, potíže s dýcháním). Vždy si důkladně umýt ruce […]

Čtěte více »


Starší příspěvky