Školní ulice 63, Osečná

SRPŠ

Spolek rodičů a žáků školy při ZŠ a MŠ Osečná je spolkem zapsaným v souladu se zákonem  č. 89/2012 Sb. § 3045.

Předchůdcem spolku bylo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osečná, které vzniklo v roce 2008. Toto sdružení se zasloužilo o vznik drobných staveb v okolí školy, které za přispění grantů EU pomohlo realizovat. Jedná se o venkovní učebnu, přístřešek na kola a pergolu na hřišti mateřské školy. Dále sdružení organizovalo celoroční akci „Konto třídy„, která je zdrojem financí pro kolektivy jednotlivých tříd při jejich třídních aktivitách.

V roce 2016 se sdružení přetransformovalo na Spolek rodičů a žáků školy při ZŠ a MŠ Osečná.

Činnost spolku je řízena tříčlenným výborem spolku, který se schází podle potřeby několikrát ročně.

Hlavním řídícím orgánem spolku je členská schůze spolu, která se koná vždy jednou ročně, zpravidla na začátku školní roku.

Členskou základnu spolku tvoří rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy, kteří v období školního roku zaplatí za žáka členský příspěvek.

V současné době spolek navázal na činnost bývalého sdružení a jeho jedinou aktivitou je organizace akce „Konto třídy„.

Závazným dokumentem pro činnost spolku jsou stanovy.  stanovy-srps-2016

Adresa spolku:

Spolek rodičů a žáků školy při ZŠ a MŠ Osečná z.s.

Školní 63

463 52 Osečná

IČO: 265 78 549

BÚ: 230070696/0300