Školní ulice 63, Osečná

Upozornění

Upozorňujeme zákonné zástupce, že od 3.1. 2018 je možné platit školné za MŠ, družinu, keramiku a logopedii, v kanceláři vedoucí školní jídelny.

6:00- 6:30

7:50-8:10

10:00-10:30

Mimo tyto časy, pouze po telefonické domluvě 485 179 234.