Školní ulice 63, Osečná

Výsledky zápisu do 1. třídy

K zápisu do 1. třídy bylo podáno 21 žádostí o přijetí a 3 žádosti o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bylo vyhověno.

Seznam přijatých žáků