Školní ulice 63, Osečná

Výuka on line

Vážení rodiče,
v souvislosti s uzavřením škol hledáme možnosti jak dále pokračovat ve výuce Vašich dětí. Jedna z možností je využít všechny dostupné digitální technologie, které mají žáci doma k dispozici.
Prosím Vás tedy o vyplnění krátkého elektronického dotazníku, který nám pomůže zmapovat situaci a navrhnout pro vzdělávání dětí tu nejlepší variantu.
Předem děkuji za vyplnění dotazníku.
Tomáš Vobořil.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tMRHgvKkVEyQXUKzeYfwn5L06LppPRdBnWv5-endjuxUOVcwSjhIUlRVMklBNksxME9USzhCMDdaVi4u