Školní ulice 63, Osečná

Změny v platbách

Informace pro zákonné zástupce 

Z důvodu zefektivnění služeb dojde od 1. 9. 2018 ke změnám v následujících platbách:

Platby inkasem za školné v mateřské škole budou inkasovány ze stejného účtu, jako se hradí strava 101234121/0800. Prosíme proto o navýšení limitu na tomto účtu nejpozději 1. 9. 2018 ze současných 800,- Kč na 1.300,- Kč. Každý měsíc bude přičtena částka 260,- Kč ke stravnému na účtu Vašeho dítěte. Pokud používáte www.strava.cz k odhláškám, tak můžete kontrolovat v záložce platby, zda Vám byla částka přičtena. Zobrazí se jako předpis školné -260,- Kč. Účet, ze kterého Vám byla inkasována platba doposud, bude od 1. 9. 2018 nefunkční, a proto prosím k tomuto datu ukončete platnost svolení k inkasu.

Platby v hotovosti za školné v mateřské škole budou inkasovány také pomocí programu, ve kterém účtujeme stravné. Můžete kontrolovat na stránkách www.strava.cz v záložce platby. Zobrazí se jako předpis školné -260,- Kč.

Platby žáků za školné ve družině, kroužku keramiky a logopedie, bude možné od 1. 9. 2018 hradit pomocí inkasa ze stejného účtu, jako se doposud hradí platby za stravu 101234121/0800. Prosíme proto o kontrolu nastaveného limitu na částku 700,- Kč. V záložce platby se Vám zobrazí jako předpis družina -100,- Kč, předpis keramika -50,- Kč a předpis logopedie -100,- Kč. Můžete kontrolovat na stránkách www.strava.cz v záložce platby.

Platby žáků hrazené v hotovosti za školné družina, kroužek keramiky a logopedie, budou               od 1. 9. 2018 přičítány ke stravnému a v záložce platby se Vám zobrazí jako předpis družina -100,- Kč, předpis keramika -50,- Kč a předpis logopedie -100,- Kč. Můžete kontrolovat na stránkách www.strava.cz v záložce platby.

 

V Osečné 26. 6. 2018                                                                Mgr. Tomáš Johanovský

ředitel školy