dehaze

Základní a Mateřská škola Osečná

Aktuality

Kočička

Dnes děti měly hodně práce. Nejdříve si speciálními houbičkami potiskly papír s ťapičkami, oušky a ocáskem. Potom z novin vystřihly hlavu a tělo. Z

Co se děje u prvňáčků v družině

Děti si malují obrázky, pracují se stavebnicí a učí se nové hry v tělocvičně.

Výtvarka

Každé pondělí se s dětmi z druhé třídy scházíme na "Výtvarce". Budeme využívat různých výtvarných technik. Dět

V lese

Dnes jsme byli v lese a děti se věnovaly oblíbené činnosti, stavění domečků pro zvířata.

Výtvarné činnosti ve školní družině

Při školní družině pro tento rok vznikl výtvarný kroužek. Je určen dětem z druhé třídy. Přihlásilo se 13 dětí a jsou moc šikovné

Přihláška do školní družiny

1. září mohou školní družinu využít všichni žáci prvního stupně.

Od 2. září mohou do školní družiny doc