dehaze

Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Dokumenty

Školní dokumenty

ŠVP ŠD.pdf
Vnitřní řád ŠD.pdf
Směrnice o stanovení výše úplaty na částečnou úhradu .pdf
Dodatek č. 1 ke směrnici o stanovení výše úplaty v ŠD.pdf Přihláška do školní družiny.docx Omluvenka - školní družina.docx Dodatek č. 2 ke směrnici o stanovení výše úplaty v ŠD.pdf Dodatek č. 3 ke směrnici o stanovení výše úplaty v ŠD.pdf Odhlášení ze ŠD.docx