Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Kontakt

Telefon
Vedoucí vychovatelka
Dagmar Janíčková

Telefonní číslo

606 634 939

Oddělení

III.

Vychovatelka
Bc. Jana Zábrodská

Telefonní číslo

728 533 966

Oddělení

I.

Vychovatelka
Jitka Sluková

Telefonní číslo

737 165 748

Oddělení

II.

ZŠ a MŠ Osečná | Kontakt