Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

O Školní družině

Školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci, zajímavé využití volného času. Je určena žákům nižších ročníků I. stupně. Pro děti je připraven pestrý a zábavný program zahrnující sportovní aktivity, výtvarné aktivity, hry a soutěže. Veškerý program pro děti se bude odehrávat v budově základní školy, kde pro družinovou činnost jsou k dispozici vlastní oddělení, prostory tělocvičny, školní hřiště, počítačová učebna, aula i prostory tříd s interaktivní tabulí. Tak vítejte u nás!

ZŠ a MŠ Osečná | O Školní družině