dehaze

Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Desatero předškoláka

….. aneb, co všechno bych měl umět, než půjdu do školy

 

1. DÍTĚ BY MĚLO BÝT DOSTATEČNĚ FYZICKY ZDATNÉ A POHYBOVĚ VYSPĚLÉ

 

2. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SAMOSTATNÉ V SEBEOBSLUZE

 

3. DÍTĚ BY MĚLO MÍT PŘIMĚŘENÉ JAZYKOVÉ A ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

 

4. DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT KOORDINACI RUKY A OKA, JEMNOU MOTORIKU, PRAVOLEVOU ORIENTACI

 

5. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNÉ ROZLIŠOVAT ZRAKOVÉ A SLUCHOVÉ VJEMY

6. DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT JEDNODUCHÉ LOGICKÉ, MYŠLENKOVÉ A POČETNÍ OPERACE

 

7. DÍTĚ BY MĚLO MÍT DOSTATEČNĚ ROZVINUTOU POZORNOST A PAMĚŤ

 

8. DÍTĚ BY MĚLO BÝT PŘIMĚŘENĚ CITOVĚ A SOCIÁLNĚ VYSPĚLÉ A SAMOSTATNÉ

 

9. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNO VNÍMAT PŘIMĚŘENÉ LULTURNÍ PROJEVY A PROJEVOVAT SE V TVOŘIVÝCH ČINNOSTECH

 

10. DÍTĚ BY MĚLO BÝT SCHOPNO SE PŘIMĚŘENĚ ORIENTOVAT VE SVÉM PROSTŘEDÍ