dehaze

Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Přijímání dětí

Zápis

Zápis do naší mateřské školy na další školní rok probíhá první týden  v měsíci květen.

 

Průběh zápisu:

Rodiče či zákonní zástupci dítěte vyplní přihlášku dítěte, evidenční list a potvrzení o zdravotním stavu dítěte od svého dětského lékaře a v daném termínu ji odevzdají v ředitelně základní školy.

 

Dokumenty k zápisu

Všechny potřebné dokumenty k zápisu dětí do MŠ  je možné si vyzvednout v horní školce nebo v ředitelně školy, nebo jsou ke stažení uložené v záložce  dokumenty.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Osečná

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

  1. Povinně budou přijaty děti, které k 31. 8. daného roku dovrší věku pěti let a mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (Osečná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Chrastná)
  2. Přednostně budou přijaty děti, které k 31. 8. daného roku dovrší věku čtyř let a mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (Osečná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Chrastná)

K předškolnímu vzdělávání budou dále přijaty děti, které k 1. 9. daného roku dovrší věku tří let a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu spádové mateřské školy (Osečná, Druzcov, Kotel, Zábrdí, Chrastná):

  1. Dítě, které do 1. 9. daného roku dovrší věku tří let věku a v mateřské škole se již vzdělává sourozenec.

       4.  Dítě, které do 1. 9. daného roku dovrší věku tří let věku.

Z hlediska výše uvedených kritérií budou děti přijaty od věkově starších.

Škola může při přijetí k předškolnímu vzdělávání přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – např. zdravotní důvody zákonných zástupců apod.

Při volné kapacitě mohou být přijaty děti z jiných obcí:

  1. děti z obce, která nezřizuje vlastní mateřskou školu
  2. děti z obce, která zřizuje vlastní mateřskou školu

 

Seznámení  dětí s naší školkou

 

Zvykání na MŠ

 

Co by vaše dítě mělo zvládat před nástupem do MŠ