dehaze

Základní a Mateřská Škola Osečná

Zimní olympiáda modrásků

Modrásci plnili jednu z disciplín celotýdenní zimní olymipády venku ve sněhu.