dehaze

Základní a Mateřská Škola Osečná

Pokus modrásků se sněhem

Modrásci dělali pokus. Venku za oknem pozorovali tác s předměty, které nechali zapadat sněhem. Pak odstranili předměty a sledovali, jak sníh vykreslil jejich obrysy.