dehaze

Základní a Mateřská Škola Osečná

Zápis do mateřské školy

Ve dnech 3. 5. – 15. 5.  2021 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis spočívá v odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny.

Podání žádosti je možné doručit těmito způsoby:

1.         do datové schránky školy (6r7qyp),

2.         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poslat na email: reditel@zsosecna.cz

3.         poštou, doporučeným dopisem

4.         osobní podání – je nutné si telefonicky dohodnout termín převzetí žádosti (telefon 485   179 224)

 

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy, potvrzení pediatra, kopie rodného listu dítěte. Uvedené dokumenty si mohou rodiče stáhnout ze stránek naší školy.

Rodiče dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Tomáš Johanovský

                                                                                                                                                                          ředitel školy  

Informace o zápisu do MŠ.pdf Žádost, přihláška, potvrzení pediatra.doc Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2021.pdf