dehaze

Základní a Mateřská Škola Osečná

Návrat předškoláků do školky

Od 12. 4. umožnila Vláda ČR návrat předškoláků do MŠ. Děti budou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina bude navštěvovat "horní MŠ" (ulice Školní) a druhá "dolní MŠ" (ulice Českolipská).

Podmínkou nástupu dětí do školy je jejich pravidelné testování. Děti budou testovaní vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno pomocí antigenních testů – Lepu testy. Samotné testování bude probíhat v tělocvičně a to i pro děti zařazené do dolní MŠ. Dětem mohou při testování asistovat jejich rodiče, případně rodiči písemně pověřená osoba. Není to však podmínkou.

Vzhledem k tomu, že samotné testovaní a vyhodnocení testu trvá cca 20 minut, žádáme Vás, abyste děti do školy vodili s dostatečným předstihem, nejpozději s příchodem v 7,40 hodin. Velmi by nám pomohlo, kdyby děti přišli do školy mnohem dříve. Rodič se s dítětem dostaví do horní školky, dítě se v šatně převleče a setká se s rodičem v tělocvičně, kde se otestuje. Rodiče vstoupí do tělocvičny bočním vchodem a počkají na své dítě.

Veškeré informace ohledně testování, zodpovězených dotazů a instruktážních videí naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/pro-rodice 


Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

V případě, že dítě do školky nenastoupí, je nutné ho řádně omluvit a odhlásit ho z oběda.
 

Tomáš Johanovský, ředitel školy