dehaze

Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

2018

Vyroční zpráva

VZ-ZŠ-18-19.pdf

Účetnictví

 

Rozvaha-2018.pdf Výkaz-zisků-a-ztrát-2018.pdf ZŠ-komentář-2018.pdf

2019

Účetnictví

 

Příloha 2019.pdf Rozvaha 2019.pdf Výsledovka 2019.pdf

Vyroční zpráva

 

 

VZ ZŠ 19-20.pdf

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jiří Hauzer, tel. 602 531 319, e-mail: hauzer@volny.cz