dehaze

Základní a Mateřská Škola Osečná

 

Kroužek nápravy řeči 

 

Naše škola poskytuje žákům s narušenou komunikační schopností možnost navštěvovat  kroužek nápravy řeči. Ten je určen dětem v mateřské škole i dětem navštěvující první stupeň základní školy.

 

Obsahem nápravy je gymnastika mluvidel, dechová i hlasová cvičení, artikulační cvičení k hláskám, grafomotorická cvičení spojená s říkadly, didaktické hry na rozvoj slovní zásoby, fonematického sluchu, hry na posilování smyslu pro rytmus a rým. O individuální procvičování chybných hlásek se v mateřské škole stará paní vychovatelka Jitka Sluková a Dagmar Janíčková a na základní škole paní učitelky z mateřské školky -   Bc.Zuzana Čermáková a Bc. Katřina Nýdrlová. Všechny asistentky logopeda pracují pod supervizí logopedky Mgr. Martiny Ladislavové ze Speciálně pedagogického centra pro děti s narušenou komunikační schopností v Liberci.

 

 Náprava probíhá ve školce v dopoledních hodinách, ve škole v odpoledních hodinách a  je hrazena – 100,- Kč měsíčně.

 

Kontakt:   D. Janíčková a J. Sluková :  485 179 264

                 Z. Čermáková a K. Nýdrlová : 485 179 166