dehaze

Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Online výuka

Žáci, učitelé a rodiče mohou využívat několik aplikací, které jsou spustitelné na jakémkoli internetovém prohlížeči (Edge, Chrome, Mozzila, Opera, Firefox a podobně).

Škola OnLine

škola onLine

Nejčastěji využívanou webovou aplikací je Škola OnLine.

Do této aplikace zapisujeme hodnocení žáků (známky), docházku žáků a evidujeme v ní i školní data.

Webová adresa pro přihlášení do Škola OnLine je: http://portal.skolaonline.cz/

 

Alf

Alf

Pro testování žáků má škola k dispozici program Alf. V tomto programu může učitel vytvořit test a odeslat jej žákům k vyplnění. Takové testy mohou sloužit jako písemné zkoušení nebo i jako domácí úkol či jako domácí procvičování.

Testy mohou žáci otevírat přes webový prohlížeč na adrese: http://www.ucimesehrave.cz

Office 365

Žáci mohou využít školní licence na kancelářský software Office 365.

https://www.office.com/