Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

SRPŠ

SRPŠ Spolek rodičů a žáků školy při ZŠ a MŠ Osečná je spolkem zapsaným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. § 3045. Předchůdcem spolku bylo Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osečná, které vzniklo v roce 2008. Toto sdružení se zasloužilo o vznik drobných staveb v okolí školy, které za přispění grantů EU pomohlo realizovat. Jedná se o venkovní učebnu, přístřešek na kola a pergolu na hřišti mateřské školy. Dále sdružení organizovalo celoroční akci „Konto třídy„, která je zdrojem financí pro kolektivy jednotlivých tříd při jejich třídních aktivitách. V roce 2016 se sdružení přetransformovalo na Spolek rodičů a žáků školy při ZŠ a MŠ Osečná. Činnost spolku je řízena tříčlenným výborem spolku, který se schází podle potřeby několikrát ročně. Hlavním řídícím orgánem spolku je členská schůze spolu, která se koná vždy jednou ročně, zpravidla na začátku školní roku. Členskou základnu spolku tvoří rodiče a zákonní zástupci žáků naší školy, kteří v období školního roku zaplatí za žáka členský příspěvek.

Předsedou SRPŠ je Mgr. Tomáš Vobořil.

Adresa spolku

  • Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Osečná z.s.
  • Školní 63
  • 463 52 Osečná

  • IČO: 265 78 549
  • BÚ: 230070696/0300

Stanovy SRPŠ

Závazným dokumentem pro činnost spolku jsou stanovy

Konto třídy

Konto třídy je celoroční akce, při které žáci odevzdávají ve třech sběrech (v listopadu, v březnu a v červnu) starý papír, staré elektrospotřebiče, kůru z pomerančů a citronů, léčivé byliny a v podzimním sběru ještě kaštany a žaludy. Mimo tyto sběry je možné tříděný papír, směsný a kartónový papír a kovy odevzdávat také přímo v provozovně firmy Recyklace Pešta ve Stráži pod Ralskem. Výtěžky sběrů jsou vkládány na bankovní účet nebo do pokladny Spolku rodičů a přátel školy (SRPŠ).

Veškeré takto získané peníze jsou připisovány jednotlivým třídám, podle toho, kolik žáci ve třídě nasbírali sběru, na jejich pomyslné „Konto třídy“. Na konto každé třídy přispívá ještě SRPŠ dalšími částkami. Na tuto aktivitu získává SRPŠ finance z členských příspěvků, z příspěvků od města Osečná a ze sponzorských darů. Jednotlivým třídám jsou pak z tohoto konta propláceny náklady na třídní akce, například na jízdné, vstupné, potraviny, drobné odměny a podobně. O čerpání z třídního konta se dohodnou žáci ve třídě s třídní učitelkou, případně s rodiči. Po uskutečnění posledního sběru, který bývá v červnu, je sestaveno celkové pořadí žáků, kteří ve školním roce odevzdali sběr. Nejlepších 50 sběračů je pak pozváno na Tajný výlet s Brontosaurem při kterém je vypraven autobus na nějaké zajímavé místo kde je pro žáky připraven zábavný program. O všech sběrech, připisovaných částkách a čerpání je vedena přehledná evidence, do které je možno nahlédnout v přiložených souborech. Kvůli ochraně osobních údajů nemůžeme zveřejňovat jmenné seznamy našich žáků. V seznamech a tabulkách je proto příjmení a jméno nahrazeno počátečními písmeny a číslem žáka. Úplná evidence celé akce je k nahlédnutí v ředitelně školy. V případě dotazu je také možné zavolat na telefonní číslo 485 179 224 nebo 737 245 227.

Stav konta jednotlivých tříd

ZŠ a MŠ Osečná | SRPŠ