Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Základní škola

V pátek 10. 5. se na naší škole konal odložený Den Země. Počasí nám tentokrát přálo a celá akce se velmi vydařila. 2. stupeň, rozdělen podle tříd, se vydal se svými učitelkami a asistentkami na úklid nejen v okolí školy, ale i celé obce. Mnoho odpadu jsme ale nenasbírali, většina luk a lesů je u nás uklizených, lidé jsou zodpovědní a mnoho odpadků do přírody nevyhazují.                                                                                                  

Druhým bodem programu byla soutěž, kterou pro žáky připravili naši netřídní učitelé ve spolupráci se žáky ze školního parlamentu. Sedm stanovišť v terénu všechny velmi bavilo, některé úkoly byly zaměřené na obratnost, jiné na paměť.                                          

Posledním a nejpříjemnějším úkolem bylo opékání buřtů a odpočinek. Po cestě zpět do školy ještě všichni sbírali poslední odpadky.                                                                                      

Děkujeme školnímu parlamentu a vyučujícím druhého stupně za připravený program a těšíme se na další rok.

V pátek 10.5. se s drobným zpožděním uskutečnil „Den Země“. Za slunného počasí vyrazily děti z 1. stupně na louku, kde na ně čekali zaměstnanci VLS s bohatým programem.

Vyzkoušely si, jak putuje voda přírodou, vyrobily si podložku z bukových lamel, změřily svoji sílu s tažnou kobylkou Bonny, seznámily se s velkým nepřítelem lesa – kůrovcem a s dalšími informacemi o přírodě.

Nechybělo ani tradiční opékání buřtů. S umaštěnými pusami se všichni nadšení vrátili do školy.

Zápisu se zúčastnilo 22 dětí, 16 dětí bylo přijato k základnímu vzdělávání a 6 dětí požádalo o odklad povinné školní docházky. 

 

Ve středu 27. března se žáci 3., 4. a 5. třídy sešli v podvečer ve škole na akci „Večer s panem Andersenem“. Třeťáci nejprve museli vyluštit indicie, které jim pomohli odhalit téma večera. Byl to Harry Potter a s ním se pak přenesli do čarodějnické školy v Bradavicích. Čtvrťáci se dozvěděli, jak se dělá kniha. Seznámili se s dílem Eduarda Petišky. S jeho knížkou „Příběhy, na které svítilo slunce“ se vypravili za Noem, s nímž prožili potopu světa a zachránili zvířata i lidi. Páťáci si prohlédli knihy Petra Síse. Zaujal je příběh Nicky a Věra o Nicholasi Wintonovi. Povídali si o knize „Hanin kufřík“ a životním příběhu Hany Brady.

ZŠ a MŠ Osečná | Hlavní strana