dehaze

Mateřská škola

Nejnovější aktuality

Zápis do mateřské školy

Ve dnech 3. 5. – 15. 5.  2021 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis spočívá v odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny.

Podání žádosti je možné doručit těmito způsoby:

1.         do datové schránky školy (6r7qyp),

2.         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poslat na email: reditel@zsosecna.cz

3.         poštou, doporučeným dopisem

4.         osobní podání – je nutné si telefonicky dohodnout termín převzetí žádosti (telefon 485   179 224)

 

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy, potvrzení pediatra, kopie rodného listu dítěte. Uvedené dokumenty si mohou rodiče stáhnout ze stránek naší školy.

Rodiče dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Tomáš Johanovský

                                                                                                                                                                          ředitel školy  

čtěte více

Distanční vzdělávání

Z důvodu uzavření školky přechází děti v posledním roce předškolního vzdělávání na distanční výuku, která je pro ně povinná.

Bližší informace obdrží rodiče emailem.

 

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Uzavření školy

Od pondělí 1. 3. 2021 bude z důvodu vládních opatření škola pro  žáky ZŠ a děti v MŠ uzavřena. Žáci všech ročníků ZŠ a děti v posledním ročníku MŠ mají nařízenou  distanční výuku. O termínu otevření školy budete včas informováni.

Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu,  bude poskytována péče na základních školách ZŠ, 5. května,  Liberec,   ZŠ  a MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská. 

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Péče o lesní zvěř- modrásci

Děti z oddělení modrásků se vydaly do lesa ke krmelci.Donesly tam zvířatům nějaké dobroty.

čtěte více

Pokus modrásků se sněhem

Modrásci dělali pokus. Venku za oknem pozorovali tác s předměty, které nechali zapadat sněhem. Pak odstranili předměty a sledovali, jak sníh vykreslil jejich obrysy.

čtěte více
Všechny aktuality

Naše MŠ

nasems_online Vstoupit na stránku