dehaze

Mateřská škola

Nejnovější aktuality

Dopravní hřiště

Děti ze školky už netrpělivě vyhlížejí svojé nové dopravní hřiště

čtěte více

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

V příloze naleznete seznam přijatých dětí.

čtěte více

Od 3. 5. 2021 se otevírá MŠ pro všechny děti

Od pondělí 3.5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech dětí MŠ.  Provoz již bude probíhat standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve třídě, bez testování dětí, bez povinnosti mít roušku).

Tomáš Johanovský, ředitel školy

 

 

čtěte více

Návrat předškoláků do školky

Od 12. 4. umožnila Vláda ČR návrat předškoláků do MŠ. Děti budou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina bude navštěvovat "horní MŠ" (ulice Školní) a druhá "dolní MŠ" (ulice Českolipská).

Podmínkou nástupu dětí do školy je jejich pravidelné testování. Děti budou testovaní vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno pomocí antigenních testů – Lepu testy. Samotné testování bude probíhat v tělocvičně a to i pro děti zařazené do dolní MŠ. Dětem mohou při testování asistovat jejich rodiče, případně rodiči písemně pověřená osoba. Není to však podmínkou.

Vzhledem k tomu, že samotné testovaní a vyhodnocení testu trvá cca 20 minut, žádáme Vás, abyste děti do školy vodili s dostatečným předstihem, nejpozději s příchodem v 7,40 hodin. Velmi by nám pomohlo, kdyby děti přišli do školy mnohem dříve. Rodič se s dítětem dostaví do horní školky, dítě se v šatně převleče a setká se s rodičem v tělocvičně, kde se otestuje. Rodiče vstoupí do tělocvičny bočním vchodem a počkají na své dítě.

Veškeré informace ohledně testování, zodpovězených dotazů a instruktážních videí naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/pro-rodice 


Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.
Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

V případě, že dítě do školky nenastoupí, je nutné ho řádně omluvit a odhlásit ho z oběda.
 

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Zápis do mateřské školy

Ve dnech 3. 5. – 15. 5.  2021 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis spočívá v odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny.

Podání žádosti je možné doručit těmito způsoby:

1.         do datové schránky školy (6r7qyp),

2.         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poslat na email: reditel@zsosecna.cz

3.         poštou, doporučeným dopisem

4.         osobní podání – je nutné si telefonicky dohodnout termín převzetí žádosti (telefon 485   179 224)

 

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy, potvrzení pediatra, kopie rodného listu dítěte. Uvedené dokumenty si mohou rodiče stáhnout ze stránek naší školy.

Rodiče dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

                                                                                                                                                                  Mgr. Tomáš Johanovský

                                                                                                                                                                          ředitel školy  

čtěte více
Všechny aktuality

Naše MŠ

nasems_online Vstoupit na stránku