Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Zápis do mateřské školy

Tomáš Johanovský | 16-02-2022

Ve dnech 2. 5. – 6. 5.  2022 proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace. Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Zápis spočívá v odevzdání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dalších přihlašovacích formulářů ve stanovené dny.

Podání žádosti je možné doručit těmito způsoby:

1.         do datové schránky školy (37avpes),

2.         e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), poslat na email: reditel@zsosecna.cz

3.         poštou, doporučeným dopisem

4.         osobní podání – je nutné si telefonicky dohodnout termín převzetí žádosti

 

K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy, potvrzení pediatra, kopie rodného listu dítěte. Uvedené dokumenty si mohou rodiče stáhnout ze stránek naší školy.

Rodiče dětí, kteří podali žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání žádosti o výsledku řízení.

Při rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ se vychází z kritérií stanovených ředitelem školy.

 

 

V Osečné dne 16. 2. 2022                                                                                                                                Mgr. Tomáš Johanovský

                                                                                                                                                                                   ředitel školy  

           

ZŠ a MŠ Osečná | Zápis do mateřské školy