Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Zápis ukrajinských dětí do MŠ pro školní rok 2022/23 Зарахування українських дітей до садочка на 2022/23 навчальний рік

Tomáš Johanovský | 13-05-2022

 

Na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, určuje ředitel školy druhý termín zápisu do MŠ pro děti – cizince, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana na 13. 06. 2022 od 8:00 do 13:00 hodin. Adresa: Školní 63, Osečná.

Zápis je určen pro děti, které k 1. 9. 2022 dosáhnout tří let věku.

Pro děti, které do 31.8.2022 dosáhnou věku pěti let je od 1.9.2022 předškolní vzdělávání povinné.

Kritéria pro přijetí:

1. Pobyt dítěte v katastru obce Osečná.

2. Věk dítěte

Z hlediska výše uvedených kritérií budou děti přijaty od věkově starších.

Z hlediska kapacity mateřské školy může být přijato 1 dítě.

K zápisu je nutné doložit:

  • Žádost o přijetí
  • Potvrzení lékaře, že dítě je způsobilé navštěvovat mateřskou školu

 

Відповідно до Закону № 67/2022 Зб. про заходи у сфері освіти у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням російських військ, директор школи встановлює другий термін для зарахування дітей – іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії. Республіки 13 червня 2022 року з 8:00 до 13:00. Адреса: Školní 63, Osečná.

Запис розрахований на дітей, які досягли трьох років до 1 вересня 2022 року. Для дітей, які досягли п’яти років до 31 серпня 2022 року, з 1 вересня 2022 року дошкільна освіта є обов’язковою.

Критерії прийому:

1. Перебування дитини в кадастрі Осечної.

 2. Вік дитини

З огляду на вищезазначені критерії, прийом дітей буде здійснюватися з більш старшого віку.

З точки зору місткості дитячого садка можна прийняти 1 дитину.

Для реєстрації необхідно підтвердити документ:

- Заява про вступ

- підтвердження лікаря про те, що дитина має право відвідувати дитячий садок

 

V Osečné 26. 4. 2022                          Mgr. Томаш Йохановський, директор школи

ZŠ a MŠ Osečná | Zápis ukrajinských dětí do MŠ pro školní rok 2022/23 Зарахування українських дітей до садочка на 2022/23 навчальний рік