Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Organizační zabezpečení výuky od 18. 11. 2020

Tomáš Johanovský | 13-11-2020

Třída  předškoláků zůstává nadále v prostorách školní družiny. Důvodem je celodenní oddělení tříd v MŠ, aby v případě výskytu onemocnění nemusely do karantény obě třídy.

Od 18. 11. 2020 nastoupí do školy žáci 1. a 2. tříd.

 Vzhledem k tomu musíme učinit taková opatření, která zabrání potkávání dětí z MŠ a žáků ZŠ.

Proto Vás žádáme o dodržování následující opatření:

1. Žádáme o dodržování pevně stanovených příchodů a odchodů dětí.

Ráno:

6,30 – 6,45 

7,15 – 7,30             

8,00 – 8,10             

Odpoledne:

12,00 – 12,15        

14,00 – 14,30        

16,00 – 16,15        

Prosíme rodiče, aby přiváděli a vyzvedávali děti do školy tak, aby se stihly převléci do začátku příchodu, respektive odchodu další skupiny.

2. Žádáme, aby děti měli k dispozici roušku pro případ, že by se před vchodem do školy potkaly se žáky školy. Nemělo by k tomu docházet, protože žáci mají stanovené jiné časy odchodů a příchodů.

3. V případě, že se před vchodem shromáždí více lidí dodržujte odstup minimálně 2 m.

 

V Osečné 13. 11. 2020                                                                          Mgr. Tomáš Johanovský

                                                                                                               ředitel ZŠ a MŠ Osečná

 

 

ZŠ a MŠ Osečná | Organizační zabezpečení výuky od 18. 11. 2020