Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Podzim ve školce

Martina Sýkorová | 03-11-2023

V osečenské školce se v těchto týdnech všechno točí kolem podzimu. Děti si povídají o tom, co roste

na zahradě, na poli a v lese a o tom, jak se plodiny zpracovávají. A tak se ve školce pečou jablkové

šátečky, chodí se na houby, nebo si o vycházce prohlédneme zemědělské stroje na statku.

ZŠ a MŠ Osečná | Podzim ve školce