dehaze

Základní škola

Nejnovější aktuality

Sběr ve čtvrtek 17. června ráno v 7:00 - 8:00 a odpoledne v 15:00 - 16:00

S polevující pandemií coronaviru se probouzí   akce "Konto třídy" kterou organizuje náš Spolek rodičů a přátel školy. Proto se ve čtvrtek 17. června uskuteční sběr papíru a pomerančové kůry a léčivých bylin. Vybírat budeme veškerý papír (časopisy, letáky, noviny i kartónový papír) ráno od 7:00 do 8:00 a ještě odpoledne od 15:00 do 16:00 před kabinami sportovního oddílu u fotbalového hřiště. Veškerý zisk ze sběrů je připisován jednotlivým třídám ne jejich "Konto třídy" ze které si třídy hradí náklady na své akce. Nejlepší sběrače pozveme na tajnou výpravu zájezdovým autobusem, kterou ale uskutečníme začátkem příštího školního roku. Tato výprava bude zcela hrazena z příspěvku kulturní komise Města Osečná.

Tomáš Vobořil

 

čtěte více

Výsledky voleb do školské rady

Na základě voleb konaných 25. 5. 2021 byla ustanovena nová školská rada ve složení:

zástupci zákonných zástupců:

Jana Špuláková

Jitka Hlopková

 

zástupci zřizovatele:

Marie Guričanová

Mgr. Josef Váňo

 

zástupci pedagogů:

Mgr. Lenka Stará

Mgr. Tomáš Vobořil

čtěte více

Návrat všech žáků do školy

Od pondělí 17. 5. 2021 bude ukončeno distanční vzdělávání. Od tohoto dne mohou do školy nastoupit všichni žáci školy. Rozvrh hodin je zveřejněn v aplikaci Škola online.

Testování bude probíhat jednou týdně, a to vždy v pondělí, případně první den nástupu žáka do školy. Žádáme rodiče žáků 1. až 3. třídy, kteří se chtějí účastnit testování, aby přicházeli do školy od 7,30 do 7,50 hodin.

Nadále platí povinnost mít ve vnitřních prostorách školy ústa a nos zakrytá chirurgickou rouškou.

Všichni žáci jsou od pondělí přihlášeni na oběd.

 

S pozdravem                                                                                                                  Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Volby do školské rady

Shromáždění oprávněných osob

Volební komise jmenovaná ředitelem školy Vám oznamuje, že volby do školské rady ZŠ a MŠ Osečná se uskuteční v úterý 25. 5. 2021 a 1. 6. 2021 od 6,00 do 8,00 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin. Volby se uskuteční ve vestibulu školy (hlavní vchod).

Voleb se mohou zúčastnit pouze tzv. „oprávněné osoby“, tedy zákonní zástupci nezletilých žáků. Volič má povinnost prokázat svou totožnost, pokud není volební komisi osobně znám.

 

Vyzýváme zákonné zástupce žáků k podání návrhů kandidátů na členy školské rady.

Návrhy kandidátů se podávají řediteli školy. Posledním dnem k podání návrhu je 17. 5. 2021.

 

Nominace kandidátů

1) Kandidáta pro volby do školské rady může navrhovat každý zletilý občan, dále jen „navrhovatel“. Navrhovatel může navrhovat více kandidátů. Navrhovatelem může být i kandidát. Návrhy se podávají nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb do školské rady řediteli dané školy.

2) Návrh musí obsahovat

a) jméno, příjmení, adresu trvalého pobytu navrhovatele,

b) u kandidátů z řad oprávněných osob: jméno, příjmení, datum narození, adresu

    trvalého bydliště,

c) podpis navrhovatele.

 

3) K návrhu musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě, že tyto překážky pominou ke dni voleb.

 

Seznam kandidátů bude zveřejněn dne 18. 5. 2021.

Hlasovací lístky obdrží volič v místě voleb.

 

V Osečné dne 29. 4. 2021                                       Mgr. Milan Jánošík

                                                                                předseda volební komise

čtěte více

Návrat žáků II. stupně do školy

Vláda ČR umožnila návrat žáků II. stupně do školy. V pondělí 3. 5. 2021 do školy nastoupí žáci 6. a 8. třídy a v pondělí 10. 4. 2021  žáci 7. a 9. třídy. Třídy se v týdenních cyklech budou ve škole střídat. Týden budou ve škole a týden se budou učit doma.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který bude zveřejněn v aplikaci Škola online.

Žáci, kteří budou mít prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni na oběd. V případě, že oběd nebudou chtít, je nutné si ho odhlásit.

Podmínkou nástupu žáků do školy je jejich pravidelné testování. Žáci budou testovaní vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno pomocí antigenních neinvazivních testů. Vzhledem k tomu, že samotné testovaní a vyhodnocení testu trvá cca 20 minut, žádáme Vás, aby místní žáci přicházeli do školy v 7,40 hodin, ostatní ihned po příjezdu autobusu.

Samotné testování bude probíhat ve dvou třídách. Žáci přijdou do školy přes šatny, přezují se, vydezinfikují si ruce a odejdou se otestovat do třídy.

Veškeré informace ohledně testování, zodpovězených dotazů a instruktážních videí naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Po celou dobu pobytu ve škole je nutné, aby žáci měli zakrytá ústa a nos vlastní chirurgickou rouškou. Doporučujeme žáky vybavit dvěma kusy těchto roušek.

V příloze přikládáme  ministerstvem zpracované instruktážní materiály. Prosím Vás o jejich prostudování a seznámení dětí s průběhem testování.

Nově jsou povoleny sportovní činnosti konané venku. Je nutné, aby žáci měli vhodné oblečení na sport venku.

 

 Tomáš Johanovský, ředitel školy

 

čtěte více
Všechny aktuality

Škola OnLine

skolaonline_logo Vstoupit na stránku