dehaze

Základní škola

Nejnovější aktuality

Částečný návrat žáků do školy od 12. 4.

Vláda ČR umožnila částečný návrat žáků do školy. Zatím se to bude týkat pouze žáků I. stupně, kteří se v týdenních cyklech budou ve škole střídat. Týden budou ve škole a týden se budou učit doma. V pondělí 12. 4. do školy nastoupí žáci 1., 2. a 4. třídy a v pondělí 19. 4.  žáci 3. a 5. třídy. Ostatní žáci se budu nadále vzdělávat distančně. Školní družina bude opět v provozu od 6,00 do 16,00 hodin.

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, který bude zveřejněn v aplikaci Škola online.

Žáci, kteří budou mít prezenční výuku, jsou automaticky přihlášeni na oběd. V případě, že oběd nebudou chtít, je nutné si ho odhlásit.

Podmínkou nástupu žáků do školy je jejich pravidelné testování. Žáci budou testovaní vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno pomocí antigenních testů – Lepu testy. Žákům 1., 2. a 3. třídy mohou při testování asistovat jejich rodiče, případně rodiči písemně pověřená osoba. Není to však podmínkou. Otestovat se zvládnou žáci sami za podpory zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že samotné testovaní a vyhodnocení testu trvá cca 20 minut, žádáme Vás, abyste děti do školy posílali s dostatečným předstihem, nejpozději s příchodem v 7,45 hodin. Velmi by nám pomohlo, kdyby žáci přišli do školy mnohem dříve a využili služeb školní družiny. Školní družina bude ráno k dispozici i pro nepřihlášené žáky.

Samotné testování bude probíhat v tělocvičně. Žáci přijdou do školy přes šatny, přezují se a odejdou se otestovat do tělocvičny. Rodič, který se chce testování zúčastnit, obejde školu a do tělocvičny vstoupí zadním únikovým východem z tělocvičny (roh tělocvičny).

Veškeré informace ohledně testování, zodpovězených dotazů a instruktážních videí naleznete na stránce https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Po celou dobu pobytu ve škole je nutné, aby žáci měli zakrytá ústa a nos vlastní chirurgickou rouškou. Doporučujeme žáky vybavit dvěma kusy těchto roušek.

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 5. 4. až 16. 4. 2021., bez osobní přítomnosti dětí.

 Zápis bude spočívat:

  1. Ve vyplnění elektronické přihlášky k zápisu o přijetí do 1. třídy, případně žádosti o odklad povinné školní docházky zákonným zástupcem žáka. Elektronická přihláška a žádost o odklad povinné školní docházky jsou k dispozici zde, případně papírová podoba je ke stažení na konci stránky.
  2. Zákonní zástupci osobně doručí vytištěnou a podepsanou žádost v termínu od 5. 4. do 16.  4. 2021 do školy na adrese Školní 63, Osečná.

Pro školní rok 2021/22 může být z hlediska kapacity třídy přijato maximálně 30 žáků.

Kritéria pro přijetí žáků

1. Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu v městě Osečná.

2. V případě volné kapacity jsou přijímány i děti s místem trvalého pobytu mimo město Osečná.

       2. 1. Děti, které navštěvují MŠ při ZŠ Osečná.

       2. 2. Děti, jejichž sourozenec již navštěvuje ZŠ a MŠ Osečná.

       2. 3. Ostatní děti.

3. Pokud z hlediska kapacity nebudou moci být přijaty všechny děti v rámci některého z kritérií, bude se v rámci daného kritéria rozhodovat losováním.

 

Rodiče u zápisu mohou žádat:                                K zápisu je nutné doručit:

  1. o přijetí k základnímu vzdělávání                         1. rodný list dítěte, stačí kopie
  2. o odklad povinné školní docházky                       2. vyplněnou žádost o přijetí, případně žádost o  odklad povinné školní docházk

 

Poznámky:

  1. Čas ani pořadí příchodu žádostí nemá na rozhodnutí žádný vliv.
  2. K udělení odkladu povinné školní docházky je třeba doložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra pro dané zdravotní postižení a dětského lékaře.
  3. Kritéria pro přijetí se vztahují i na děti, kterým byl v roce 2020 udělen odklad povinné školní docházky.
  4. Termín losování bude předem stanoven a losování bude veřejné .

   

 Tomáš Johanovský, ředitel školy                                                                                                            

 

Elektronická žádost - přihláška do 1. třídy, odklad povinné školní docházky

 

čtěte více

Uzavření školního hřiště

Od 4. 3. 2021 je školní hřiště pro veřejnost uzavřeno.

 

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Uzavření školy

Od pondělí 1. 3. 2021 bude z důvodu vládních opatření škola pro  žáky ZŠ a děti v MŠ uzavřena. Žáci všech ročníků ZŠ a děti v posledním ročníku MŠ mají nařízenou  distanční výuku. O termínu otevření školy budete včas informováni.

Aktuální informace k ošetřovnému - Česká správa sociálního zabezpečení (cssz.cz)

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu,  bude poskytována péče na základních školách ZŠ, 5. května,  Liberec a   MŠ „Motýlek“, Liberec, Broumovská. 

 

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Zakrytí dýchacích cest

Informujeme Vás, že od 1. 3. 2021 je ve škole pro žáky povinné zakrytí dýchacích cest minimálně zdravotnickou obličejovou maskou (zdravotnickou rouškou) nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC. Není možné použivat roušky látkové.

Doporučuji dítě denně vybavit dvěma rouškami pro možnost jejich výměny.

Děkuji za pochopení.

S pozdravem                            Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více
Všechny aktuality

Škola OnLine

skolaonline_logo Vstoupit na stránku