Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Základní škola

Krásné Vánoce a klidný rok 2023 přeje ZŠ a MŠ Osečná.

V úterý 20.12.2022 děti ze 4. třídy přišly zpříjemnit čas před začátkem vánočních prázdnin svým spolužákům z 1. a 2. třídy. Pochlubily se, jak krásně se naučily číst. Nejen, že to předvedly na českých pohádkách, ale hned i své posluchače vyzkoušely, jestli dávali dobrý pozor, připravenými otázkami. I přes trému účinkujících, vše dopadlo na výbornou.                                                                                                                 

                                                                                                                  Lenka Stará, třídní učitelka 4. třídy

Ve středu 20.12. se šestá a sedmá třída vydala na exkurzi do liberecké spalovny Termizo. Celou dobu nás provázel vedoucí směny pan Novák, který nás zavedl do velké konferenční místnosti a nejprve nám pustil informační video o tom, jak spalovna funguje.                                                                          

Pan Novák byl velmi milý a ochotně odpovídal na všechny otázky, které mu žáci kladli. V další části exkurze nás zavedl na tzv. Velín, tedy místo, odkud se celá spalovna řídí. Vysvětil nám, jak funguje spalování, provedl nás kamerovým systémem a mohli jsme se podívat na nakladač jeřábu, který vhazuje odpad do pece.                                                                                                                                       

Poslední částí exkurze byla prohlídka do „provozu“ spalovny, kam jsme mohli po desetičlenných skupinkách. Navštívili jsme kabinu jeřábníka a dozvěděli jsme se od něj další zajímavé informace o občasných nehodách, která se ve spalovně stávají.                                                                          

Celé dopoledne bylo velmi zajímavé a přínosné, děkujeme personálu spalovny za umožnění exkurze.

 

                                                                                                         Jitka Svobodová, třídní učitelka 7. třídy

Ve středu 21. 12. 2022 se družstvo naších dívek z I. stupně zúčastnilo krajského finále ČEPS CUPU ve florbale, který se konal v Liberci v hale míčových sportů. Děvčata nejprve vyhrála svou základní skupinu a  přes vítězství v semifinále se probojovala do finále, kde narazila na družstvo ZŠ Smržovka, kterému nakonec podlehla. V konečném zúčtování tedy obsadila krásné druhé místo. Všem hráčkám blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

                                                                                                                   Tomáš Johanovský, ředitel školy

ZŠ a MŠ Osečná | Hlavní strana