dehaze

Základní škola

Nejnovější aktuality

Informace o ošetřovném

V příloze naleznete, jak postupovat v případě uzavření školy a potřebě zajistit ošetřovné.

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Distanční vzdělávání - postup

V době nařízeného distančního vzdělávání se žák každý den přihlásí nejprve do Školy online. Zde se mu zobrazí aktuální rozvrh hodin. U každé hodiny bude přiložena informace k výuce, kde budou další instrukce.

 Každý žák má školou zřízené účty do tří aplikací. Do Školy online, do Office 365 a do Alfa.

Uživatelská jména jsou do Školy online a do Alfa shodná, mají formát prijmeni.jmeno

Do aplikace Office 365 je uživatelské jméno ve formátu prijmeni.jmeno@zsosecna.cz.

Hesla do všech tří aplikací jsou shodná a žák je zná, případně jsou uložena u třídní učitelky.

 

Informace k výuce v hodině bude odkazovat na dva možné způsoby výuky:

1. Velmi často bude v informaci  k výuce instrukce, že hodina bude probíhat prostřednictvím aplikace Teams. To tedy bude pro žáka znamenat povinnost přihlásit se do prostředí Office 365, kde jedním z programů je program Teams. V tomto případě tedy výuka probíhá „živě“,  žáci jsou v přímém kontaktu s učitelem. V případě, že se žák z nějakého důvodu nemůže setkání účastnit, je pro tento případ celé setkání nahráváno a žák si tento záznam může pustit později. Upozorňuji, že začátky a konce vyučovacích hodin jsou shodné se začátky a konci hodin jako ve škole. Názorná prezentace orientace v prostředí Teams je v příloze této zprávy (zasláno do Školy online).

2. Pokud nebude možné uskutečnit živou schůzku, bude v informaci k výuce instrukce o uložených výukových materiálech tak, jak jste byli zvyklí z jarního distančního vzdělávání. Žáci tedy pracují sami bez přímého vedení učitelem.

 

Žáci od 5. třídy by měli sami zvládnout práci ve všech třech aplikací. Ve škole jsme to s nimi nacvičovali.

U mladších žáků bude alespoň z počátku nutná asistence rodičů. Proto Vás prosíme o spolupráci. V případě, že si s něčím nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

Kontakt: Tomáš Vobořil, 485 179 224, 777 122 106                                                               Tomáš Johanovský, 485 179 224, 732 271 081

 

Žáci 1. až 4. třídy budou Teams používat postupně až od pondělí 19. 10. (instrukce bude v informaci v výuce).

Velmi bychom uvítali možnost vyzkoušet s Vámi rodiči jedno setkání v aplikaci Teams na přihlášení Vašeho dítěte. Měli byste tak možnost si vše „osahat“ a případně získat další informace. Rodiče se přihlásí do Office 365 účtem žáka a otevřou si program Teams. Poté si kliknou na team s názvem Třídní schůzka.

Tato setkání by proběhla v následujících termínech:

1. třída – pátek 16. 10. od 11,00 hodin, případně sobota 17. 10. od 9,00 hodin

2. třída – pátek 16. 10. od 11,30 hodin, případně sobota 17. 10. od 9,30 hodin

3. třída – pátek  16. 10. od 12,00 hodin, případně sobota 17. 10. od 10,00 hodin

4. třída -  pátek  16. 10. od 12,30 hodin, případně sobota 17. 10. od 10,30 hodin

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více

Vestavba výukové kuchyně v ZŠ Osečná dokončena

Město Osečná úspěšně zrealizovalo projekt „Vestavba výukové kuchyně ZŠ Osečná". V rámci tohoto projektu byla v nevyužitém půdním prostoru hlavní budovy školy vybudována výuková kuchyňka pro žáky ZŠ. Ta bude využívána pro předmět odborné výuky v rámci vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) – Člověk a svět práce. V kuchyňce vznikla tři pracoviště s vybavením. Jednotlivá pracoviště jsou vybavena kuchyňskou linkou včetně spotřebičů a dalšími pomůckami k přípravě jídla. Volný prostor výukové kuchyně je doplněn o jídelní stoly a židle. Vzhledem ke snaze začlenění i osob tělesně postižených do výuky, byl v rámci projektu zakoupen schodolez a v přízemí školy bylo vybudováno bezbariérové WC. Součástí projektu byla i oprava oplocení areálu a dovybavení areálu čtyřmi pevnými lavičkami.

"Projekt „Vestavba výukové kuchyně ZŠ Osečná“, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0002896 je spolufinancován Evropskou unií."
 

čtěte více

Zajištění péče o děti rodičů, kteří v krizové situaci nemohou péči o děti vykonávat

Informujeme Vás, že hejtman Libereckého kraje nařídil povinnost vykonání péče o děti a mládež, k nimž nemohou za krizové situace vykonávat  péči rodiče nebo jiný  zákonný zástupce.  Pro žáky navštěvující naší školu byla určena ZŠ a MŠ Barvířská  Liberec. Toto opatření se týká dětí od 3 do 13 let. 

Odkaz na stránky ZŠ a MŠ Barvířská

https://www.zs-barvirska.cz/aktuality/informace-k-provozu-skoly-urcene-k-vykonu-pece-o-deti-rodicu-vybranych-profesi-.html

čtěte více

Uzavření školy pro žáky

 Na základě usnesení vlády ČR s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:
 U 1. a 2. stupně základních škol   se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Opatření  se týká i školní družiny.

Žáci se po celou tuto dobu budou vzdělávat distančním způsobem.

Stravování pro žáky je po dobu uzavření školy  možné a to v době od 12,30 do 13,30 hodin. Na oběd je nutné se přihlásit. Vstup do školní jídelny je možný pouze venkovním vchodem pro veřejnost.

Tomáš Johanovský, ředitel školy

čtěte více
Všechny aktuality

Škola OnLine

skolaonline_logo Vstoupit na stránku