Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Návštěva spalovny v Liberci

Tomáš Johanovský | 23-12-2022

Ve středu 20.12. se šestá a sedmá třída vydala na exkurzi do liberecké spalovny Termizo. Celou dobu nás provázel vedoucí směny pan Novák, který nás zavedl do velké konferenční místnosti a nejprve nám pustil informační video o tom, jak spalovna funguje.                                                                          

Pan Novák byl velmi milý a ochotně odpovídal na všechny otázky, které mu žáci kladli. V další části exkurze nás zavedl na tzv. Velín, tedy místo, odkud se celá spalovna řídí. Vysvětil nám, jak funguje spalování, provedl nás kamerovým systémem a mohli jsme se podívat na nakladač jeřábu, který vhazuje odpad do pece.                                                                                                                                       

Poslední částí exkurze byla prohlídka do „provozu“ spalovny, kam jsme mohli po desetičlenných skupinkách. Navštívili jsme kabinu jeřábníka a dozvěděli jsme se od něj další zajímavé informace o občasných nehodách, která se ve spalovně stávají.                                                                          

Celé dopoledne bylo velmi zajímavé a přínosné, děkujeme personálu spalovny za umožnění exkurze.

 

                                                                                                         Jitka Svobodová, třídní učitelka 7. třídy

ZŠ a MŠ Osečná | Návštěva spalovny v Liberci