Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Noc s Andersenem - 6. a 7. třída

Tomáš Johanovský | 04-04-2023

A opět po roce tu máme Noc s Andersenem, která se letos konala z pátka na sobotu 31.3.-1.4. V první části večera se sedmá třída představila se svým divadlem Dlouhý, široký a krátkozraký, na které se přišlo podívat také nemalé množství rodičů. Herci toto divadlo nacvičovali celý měsíc a zbytek třídy se podílel na výrobě kulis. Hra se jim povedla a sklidili zasloužený potlesk. Tématem letošní Noci byl zvolen Mickey Mouse, který touto dobou slaví sté narozeniny. Po večeři, která se neobešla bez pizzy, buřtguláše a dalších dobrot, se obě třídy vydaly soutěžit za pokladem Mickeyho Mouse. Museli zvládnout šest úkolů, aby následně získaly šest indicií, podle kterým našly ve škole sladkou odměnu. Soutěže se konaly jak v tělocvičně, tak ve třídě, žáci si vyzkoušeli dabing, museli zapojit své chytré hlavy ale také fyzickou kondici a rychlost. Obě třídy svůj poklad našly.    Večerní program byl už poté v režii jednotlivých tříd, v šesté třídě proběhlo promítání filmu, v sedmé třídě se tančilo a vyprávěly se duchařské příběhy. Celá akce se velmi vydařila, těšíme se na příští rok.                                         

                                                                                                        Svobodová Jitka, Pavelková Markéta

ZŠ a MŠ Osečná | Noc s Andersenem - 6. a 7. třída