Základní Škola a Mateřská Škola Osečná

Den Země - II. stupeň

Tomáš Johanovský | 28-04-2023

Pracovníci Lesů ČR společně s učiteli připravili bohatý program pro žáky 2. stupně. Žáci procházeli naučnou stezkou, kde plnili připravené úkoly zaměřené na poznávání rostlin, živočichů a na ochranu přírody. V rámci připravených stanovišť měli také možnost seznámit se s problematikou ochrany vodních toků. Během celého dopoledne se také podařilo vyčistit lesy od odpadků v okolí Jenišovského a Mlékárenského rybníka.

 

Pracovníkům  Lesům ČR patří velký dík za přípravu celé akce a čas, který dětem věnovali. 

                                                                                                                          učitelé a žáci ZŠ a MŠ Osečná

ZŠ a MŠ Osečná | Den Země - II. stupeň